Nationella prov för samhällsorienterande ämnen, årskurs 6 och 9Geografi, Historia, Religionskunskap och Samhällskunskap

Välkommen till information om NP So åk 6 och 9!

Information våren 15

Sidan har upphört!

Vår nya portal återfinns på

npsoportal.se

Välkomna!!!

 

 


Detta är provkonstruktörernas gemensamma webbplats med information om de nationella proven i historia, geografi, religionskunskap och samhällskunskap. Proven utvecklas av Göteborgs universitet, Karlstad universitet, Malmö högskola och Uppsala universitet.

 


Hemsidans senaste uppdatering: 2014-10-29

Webbansvarig övergripande innehåll: arne.lofstedt@gu.se - Webbansvarig teknik: stefan@adru.se